Haitian Kreyol Sèvis

Nou rankontre dimanch a 12:00 pm pou nou libere espwa Jezi!

Haitian Kreyol Sevis

Nan Trinity Wesleyan Church, n ap fè efò pou nou vin yon legliz ki fè 3 Bagay Prensipal: Chèche andedan, Ekipe kò a, ak Debouche Lespwa.